Po církevních památkách Chrudimska 1

Home » Po církevních památkách Chrudimska 1

Pokud Vás zajímají církevní památky a historie, nenáročná lehce zvlněná trasa vás provede místy, kde můžete obdivovat nejen architekturu, ale také nádherné výhledy do krajiny. Výchozím místem našeho cykloputování je královské věnné město Chrudim, kde naleznete hned několik významných církevních památek. Na trasách minete kostely, kláštery a poutní místa, která se stala díky některému z tradovaných... celý popis

Pokud Vás zajímají církevní památky a historie, nenáročná lehce zvlněná trasa vás provede místy, kde můžete obdivovat nejen architekturu, ale také nádherné výhledy do krajiny. Výchozím místem našeho cykloputování je královské věnné město Chrudim, kde naleznete hned několik významných církevních památek. Na trasách minete kostely, kláštery a poutní místa, která se stala díky některému z tradovaných zázraků cílem náboženských poutí. Odměnou Vám bude návštěva zajímavého poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na čedičovém návrší zvaném Chlumek nad Luží. Na zpáteční cestě pak za zmínku stojí mimořádná stavba gotického kostela sv. Bartoloměje s dřevěnou zvonicí v nenápadné obci Kočí.

1. den (26 km)

Chrudim - Slatiňany - Tři Bubny - Chrast - Luže - Lozice - Hrochův Týnec - Kočí - Chrudim

Trasa začíná v Chrudimi. Jeho dominantou, viditelnou již několik kilometrů před hranicemi města, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. O nevšedních osudech sochařů, kteří se podíleli na jeho stavbě, pojednává Kamenný příběh promítaný v kinosále bývalého kostela sv. Josefa, dnes Muzea barokních soch. Barokní stavba ukrývá sochy nejvyšších kvalit ve vznešeném prostředí. Za zmínku stojí také kostel sv. Kateřiny nacházející se přímo u cyklostezky podél řeky Chrudimky. V centru města, které je městskou památkovou zónou, i v jeho okolí lze spatřit i další drobnější církevní památky, celonárodně známé Muzeum loutkářských kultur nebo Regionální muzeum v Chrudimi.

Slatiňany 4194 až na křížení s 4181, dále 4181

K dominantám Slatiňan patří kostel sv. Martina pravděpodobně ze 13. století. V zadní části kostela upoutá vaši pozornost krytá chodba, která spojila panskou oratoř v kostele a západní boční křídlo slatiňanského zámku. V okolí kostela můžete navštívit celou řadu dalších památek – zámek včetně vyhlídkové věže, hipologické muzeum, hřebčín, zámecký park, Kočičí hrádek nebo Interaktivní muzeum starokladrubského koně ve Švýcárně. Z drobnějších církevních památek pak uveďme ještě Boží muka s obrazem Panny Marie umístěným v kamenném podstavci na křemencové skalce Vrchlického návrší. Odtud se za jasného dne otvírá široký výhled k východnímu obzoru, jehož panoramatický rámec potěší každého milovníka přírodních krás. Proto si snad i toto místo oblíbil Jaroslav Vrchlický, který se tu v období univerzitních prázdnin oddával meditaci v náruči tiché a podmanivé přírody.

Tři Bubny 4181 až na křížení s 4122 v Řestokách, dále 4122

Na nevelkém kopci nad Chrudimí a Slatiňany stojí gotický dvojlodní kostel sv. Jiří s křížovými klenbami a nástěnnými malbami. Kostel ze 14. století je obklopen malým hřbitovem. Není bez zajímavosti, že houštiny nedaleko kostela ukrývají pozůstatky hvězdicovitého vojenského opevnění z rakousko-pruské války z roku 1778. K opevnění se váže i pověst vysvětlující název osady. Tři rakouští bubeníci se v noci připlížili k pruským pozicím a bubnováním poplachu je zahnali na útěk. Bubny pak zakopali v místním kostele. Osada s kostelem působí v krajině jako významný orientační bod.

Chrast 4121 až na křížení s 4181 u Rosic, dále 4181

Město Chrast si v 17. století zvolili královéhradečtí biskupové za letní sídlo. Chrastecký barokní zámek zdobí bývalá kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple s původními malbami je umístěna v prostorách zámku, které dnes využívá městské muzeum. Muzeum se pyšní sbírkou nálezů z nedalekého Podlažického kláštera včetně modelu Ďáblovy bible. K východnímu křídlu zámku přiléhá rozsáhlá zámecká zahrada, která společně s lipovou alejí spojuje zámek s kapličkou sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí vás jistě zaujme barokní trojlodní kostel Nejsvětější Trojice. Spekuluje se o tom, že kostel dokončoval sám Jan Blažej Santini Aichel. Podle návrhu Santiniho byla údajně postavena další významná památka na trase - hřbitovní barokní kostel sv. Martina s šestiúhelníkovým půdorysem. Nedaleko odtud, v místní části zvané Chrašice, můžete navštívit denně přístupnou starou zámeckou vodárenskou věž. Ta byla vybudována jako součást vodovodu zásobujícího vodou biskupský zámek a později i kašny na náměstí. Dnes slouží jako vyhlídkové místo na město.

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den


Alternativy

2. den (29 km)

Luže 4119 až na křížení s 4194 za Lozicemi, dále 4194

Široké lužské kotlině vévodí poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Podle návrhu P. I. Bayera ho v letech 1690 až 1696 na čedičovém návrší zvaném Chlumek nad Luží vybudoval italský architekt G. B. Alliprandi. Jednolodní kostel doplněný ochozem s bočními kaplemi je jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách. Jedná se o ojedinělou, stylově čistou stavbu vybudovanou ve slohu raného baroka. Zajímavostí interiéru je okrouhlá, kupolí s lucernou zaklenutá, mariánská kaple. Za kostelem byla koncem 17. století vystavěna jezuitská rezidence s refektářem. Nedaleko od barokního areálu se nachází zřícenina hradu Košumberku s výhledem na město Luži i široké okolí. Mezi stavby náboženské funkce patří také synagogy. Synagoga v Luži s valenou klenbou byla postavena uprostřed židovské čtvrti v 18. století.

Hrochův Týnec 4194 až na křížení s 4177 v Kočí, dále 4177

V Hrochově Týnci stojí za pozornost několik církevních památek. Těm vévodí na návrší v centru obce vybudovaný, původně gotický, barokně přestavěný kostel sv. Martina s cennými nástěnnými freskami. Pod kostelem stojí barokní fara. Dále zmiňme alespoň kapli sv. Anny na novém hřbitově a hodnotné sochy sv. Anny a sv. Vojtěcha.

Kočí 4177 až na křížení s 4111, dále 4111

Nenápadná obec Kočí skrývá ve svém středu národní kulturní památku. Gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 se může pochlubit samostatnou dřevěnou zvonicí z roku 1666. Ke kostelu vede krytý dřevěný most, který byl vybudován kvůli bažinatému terénu. Uvnitř této zajímavé stavby najdete nástěnné malby z 16. a 18. století, dřevěnou kazatelnu, kazetový malovaný strop a starý nápis, který nabádá sboristy na kůru, aby zanechali čtveračení, spaní a zevlování a raději si hleděli pobožného modlení. Na tomto místě se natáčel film Temno.

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den

  • trasa. Po církevních památkách Chrudimska 1 - 2.den (cyklotrasa, 29.4 km) gpx
    informace o nadmořské výšce: začátek - 296 m, konec - 260 m, nastoupáno - 97 m, sestoupáno - 135 m, minimální - 239 m, maximální - 299 m
  • Turistická atraktivita. Kostel sv. Martina, biskupa [11] - Podborská 57, Hrochův Týnec, telefon: 724221591
  • Turistická atraktivita. Kostel sv. Bartoloměje - kostel a krytá lávka [12] - Kočí, telefon: 702177633, 725373214