Duchovní koncert

Home » Kalendář akcí » Duchovní koncert

Zpívá gregoriánská schola: Confitebor Domino in ore meo "Oslavím Hospodina ústy svými". Na programu bude výběr gregoriánského chorálu a českých duchovních písní zaměřený na postní dobu, dále vícehlasé vokální skladby, varhanní hudba. Zazní O. Lasso, T. de Aquino, G. Frescobaldi, aj.