Jízda králů

Home » Kalendář akcí » Jízda králů

Výstava týkající se slovácké slavnosti spojené s koňmi. K vidění bude kroj krále / převlečeného za ženu / a praporečníka, zdobené postrojení 2 koni a k tomu několik panelů vysvětlujících velmi zajímavou historii vzniku této jízdy. Jízda králů je navržena na zápis do UNESCA.