Katka

Čtrnáct let zápasu s drogovou závislostí v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové. Mladá žena i přes podporu zdravotní a sociální sítě (ale též tvůrců filmu) nedokáže s drogami skoncovat a i v přelomovém životním okamžiku, kdy porodí sice závislou, ale napohled zdravou dceru, promarní šanci vše zvrátit a nadále putuje v „podzemí“ velkoměsta na samém dně v doprovodu stejně zdevastovaného partnera a psa.