Život zrakově postižených osob v naší společnosti

Home » Kalendář akcí » Život zrakově postižených osob v naší společnosti

Beseda s předsedou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Oblastní odbočky Chrudim panem Janem Pakošem.