Nejsme v tom sami

Home » Kalendář akcí » Nejsme v tom sami

Můžete sdílet nebo si jen poslechnout peer rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním v rodině. Doprovází a podporují další rodiny v průběhu péče o jejich blízké, pomáhají vyrovnávat se s jejich situací. Podílejí se na edukaci veřejnosti a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a jejich rodin.