Ukázka dravců

Home » Kalendář akcí » Ukázka dravců

Biologická ochrana pomocí dravců a šelem je jedna z nejúčinnějších a nejefektivnějších metod ochrany různých druhů objektů, proti nežádoucím druhům ptáků a zvěře. Této metody se využívá převážně na letištích, ovocných sadech, parcích, na polích, na vinicích, v centrech měst, ale i v uzavřených objektech po celém světě.