Položení věnce

Home » Kalendář akcí » Položení věnce

Ku příležitosti Dne veteránů bude položen věnec u pomníku v parčíku v ulici Vrchlického. K účasti na tomto aktu jsou zváni všichni občané.


Není známo přesné místo konání akce.