Mea Culpa (14+)

Home » Kalendář akcí » Mea Culpa (14+)

Divadlo Continuo, Malovice

Příběh, který čerpá inspiraci ze samých kořenů africké kultury, jejích rituálů, hudby, příběhů, rytmů, barevnosti i všudypřítomné spirituálnosti, která je kombinací původních přírodních náboženství a importovaných světových náboženských systémů.