Jarní vycházka s entomologem podél Chrudimky

Home » Kalendář akcí » Jarní vycházka s entomologem podél Chrudimky

Z Úhřetic podél Dolní Chrudimky až do Hostovic. Uvidíme napřímené. ale především přirozené koryto Chrudimky, v jejíž vysokých březích hnízdí ledňáček, soutok s Novohradkou a revitalizované rameno u Hostovic, jarní květenu. Seznámíme se s novým chráněným územím Dolní Chrudimka i prací entomologa. Sraz na vlakovém nádraží v Chrudimi nebo po příjezdu vlaku v Úhřeticích. Svačinu s sebou!


Není známo přesné místo konání akce.