Domácí násilí a děti

Home » Kalendář akcí » Domácí násilí a děti

Přednáška se koná ve spolupráci s oddělením sociálněprávní ochrany dětí MěÚ Hlinsko a Městskou policií.