59. Výtvarné Hlinecko - Alois Bubák

Home » Kalendář akcí » 59. Výtvarné Hlinecko - Alois Bubák

Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Ná-rodní galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem před-staví jednoho z předních žáků Haushoferovy krajinářské školy pražské Akademie Aloise Bubáka.