O cenu Vítězslava Nováka

Home » Kalendář akcí » O cenu Vítězslava Nováka

Sborový zpěv má ve Skutči dlouholeté a rozsáhlé hudební tradice. Na ně navazuje i přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů, která se od roku 2012 koná jako soutěžní pod názvem O Cenu Vítězslava Nováka. Pravidelně se jí účastní necelá desítka sborů, které se před zraky odborné poroty utkají o bronzová, stříbrná a zlatá pásma.