Tovaryšstvo Ježíšovo - česká premiéra na Košumberku

Home » Kalendář akcí » Tovaryšstvo Ježíšovo - česká premiéra na Košumberku

Je polovina 17. století. Jezuité prosazují svůj vliv ve střední Evropě. Mladá vdova - hraběnka Maria Maximiliana žije s hrstkou služebnictva na vesnickém panství. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád) pověří funkcí jejího zpovědníka pátera Hada, který je plně oddán Bohu a službě řádu. Jako takový se zdá být ideálním nástrojem pro naplnění záměrů jezuitů toužících po upevnění svého postavení v heretickém... celý popis

Je polovina 17. století. Jezuité prosazují svůj vliv ve střední Evropě. Mladá vdova - hraběnka Maria Maximiliana žije s hrstkou služebnictva na vesnickém panství. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád) pověří funkcí jejího zpovědníka pátera Hada, který je plně oddán Bohu a službě řádu. Jako takový se zdá být ideálním nástrojem pro naplnění záměrů jezuitů toužících po upevnění svého postavení v heretickém regionu.

V případě pátera Hada však nejde vše podle jejich představ. Mladá hraběnka na něj hluboce zapůsobí, navíc postupem času začíná pochybovat o tom, zda mají příkazy jeho představených sloužit výhradně k šíření slávy boží. Film lze chápat jako metaforu pro manipulaci a zneužívání moci. Na místo jezuitského řádu si lze snadno dosadit třeba nějakou politickou stranu či jiné uskupení tvořené lidmi podléhajícími nejrůznějším pokušením... I když se odehrává v 17. století, je vlastně velmi aktuální.

Tovaryšstvo Ježíšovo a Košumberk

Film je poměrně věrnou adaptací stejnojmenného metaforického románu Jiřího Šotoly o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století. V románu vystupují skutečné historické postavy a odehrává se na hradě Košumberk a v jeho okolí. Některé z těchto postav vystupují rovněž v Petranovićově filmu, přestože v něm není výslovně uvedeno, kde se jeho děj odehrává. Na začátku se dozvíme, že kdesi ve střední Evropě. Film se natáčel na chorvatském hradě Ribnik, ve kterém si ale každý český divák znalý Šotolova románu bez problémů představí Košumberk. I proto, že režisér přistoupil k látce s velkou úctou k původnímu Šotolovu textu.

Věříme, že pro vás bude zhlédnutí filmu na skutečném Košumberku pozoruhodným zážitkem.