Den otevřených dveří společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč

Home » Kalendář akcí » Den otevřených dveří společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč

Přijďte se seznámit s postupem úpravy vody, než se dostane do vašeho kohoutku. Navštívit můžete prostory úpravny vody na Svaté Anně, čističku odpadních vod nebo kompostárnu.


Není známo přesné místo konání akce.