Diecézní pouť

Home » Kalendář akcí » Diecézní pouť

Program: 8:00 hod. – mše svatá – celebruje moderátor diecézní kurie Mons. ThLic. Tomáš Holub, 9:00 – 10:00 hod. – přednáška ředitele Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiřího Stejskala na téma "Církev a charita, charita a svět", 10:30 hod. – slavnostní mše svatá – celebruje diecézní biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP, 13:00 – 14:00 hod. – katecheze biskupského vikáře pro pastoraci P. ICLic. Karla... celý popis

Program: 8:00 hod. – mše svatá – celebruje moderátor diecézní kurie Mons. ThLic. Tomáš Holub, 9:00 – 10:00 hod. – přednáška ředitele Diecézní charity Hradec Králové RNDr. Jiřího Stejskala na téma "Církev a charita, charita a svět", 10:30 hod. – slavnostní mše svatá – celebruje diecézní biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP, 13:00 – 14:00 hod. – katecheze biskupského vikáře pro pastoraci P. ICLic. Karla Moravce na téma "Nová evangelizace",
14:00 hod. – litanie k Panně Marii a adorace před Nejsvětější Svátostí, 14:30 hod. – závěrečné požehnání. Diecézní centrum pro seniory zajišťuje autobusovou dopravu z Hradce Králové (od budovy VČE v 08:00 hod.) a Pardubic (Zborovské nám., zastávka MHD v 08:30 hod.).