55. Výtvarné Hlinecko - Maxmilian Haushofer a jaho žáci

Home » Kalendář akcí » 55. Výtvarné Hlinecko - Maxmilian Haushofer a jaho žáci

Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem představí návštěvníkům reprezentativní soubor obrazů německého malíře, který je pro nás významný především jako profesor pražské AVU, Maxe Haushofera a jeho žáků – tzv. Haushoferovy krajinářské školy z období studií na AVU (Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Aloise Bubáka, Leopolda Stephana,…).