Tříkrálová sbírka 2008

Home » Kalendář akcí » Tříkrálová sbírka 2008

Její výtěžek je určen na pomoc chudým dětem v Bangladéši, na zakoupení vozíku a zdravotních pomůcek a financování provozních nákladů pro Charitní pečovatelskou službu v Chrudimi a na provoz bezplatní Občanské poradny v Chrudimi.


Není známo přesné místo konání akce.