Valná hromada FC Hlinsko

Home » Kalendář akcí » Valná hromada FC Hlinsko

Program: 1. Zahájení, 2. Volba komise mandátové a návrhové, 3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012, 4. Zpráva o hospodaření za rok 2012, 5. Přestávka - občerstvení, 6. Zpráva jednotlivých trenérů k pžípravě na mistrovské soutěže, 7. Zpráva pracovních komisí, 8. Návrh na usnesení.