Slavnostní mše s biřmováním

Home » Kalendář akcí » Slavnostní mše s biřmováním

Slavnostní mše s biřmováním. Královehradecký biskup Mons. Jan Vokál udělí svátost biřmování kandidátům, kteří se připravují ve farnosti již od ledna.