Slučitelnost RD a zaměstnání

Home » Kalendář akcí » Slučitelnost RD a zaměstnání

Rodinné centrum DaR Luže pořádá besedu s pracovnicemi Centra pro rodinu v Hradci Králové Věrou Traxlerovou a Mgr. Evou Barabášovou na téma Slučitelnost RD a zaměstnání.