Václav Hudeček a Barocco sempre giovane

Home » Kalendář akcí » Václav Hudeček a Barocco sempre giovane

Zveme Vás na koncert v nádherném prostředí poutního chrámu Panny Marie Pomocné na chlumku. Uslyšíte skladby od P.A.Locatela, A. Vivaldiho, J.S.Bacha a J.V.Stamice.