Znovuotevření poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

Home » Kalendář akcí » Znovuotevření poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

Římskokatolická farnost Luže Vás srdečně zve na slavnostní znovuotevření poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži po dokončení obnovy interiéru. Program: 10:00 - žehnání opravených varhan,- slavnostní bohoslužba-hlavní celebrant pražský arcibiskup Mons.Dominik Duka OP. Srdečně Vás všechny zve farář ŘKF Luže Mgr.Josef Hubálek.