Na Obůrce - přírodní památka

Home » Na Obůrce - přírodní památka

Význam území je v ochraně svahových pramenišť a vzácných teplomilných, druhově bohatých, travinných společenstev sveřepcových luk se zbytkovým porostem dubohabřin a starým sadem. Vyskytují se zde ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů.

GPS: 49°51'45.33"N 15°35'4.32"E
315 m nad mořem
Zpět na informace o objektu
Nejbližší letiště
  • Pardubice (20 km)
  • Mnichovo Hradiště (86 km)
  • Letiště Václava Havla (98 km)