Cyklotrasy KČT

4111: Běstvina – Seč – Chrudim – Moravany – Horní Roveň

Trasa začíná na již vyznačené Liběcké stezce a propojuje význačné letoviskou přehrady na Seči s Chrudimí. Z Chrudimi směřuje do Pardubického okresu, kde se v Horní Rovni napojuje na síť cyklotras na Holicku.

Značený úsek začíná v Chrudimi u gymnázia. Městem je trasa vedena ulicemi Olbrachtova, Jiráskova, Alešova, Na Vápence, Škroupova, Havlíčkova, od kostela sv.Kateřiny po cyklostezce k divadlu, Čs. Partyzánů, Lázeňskou, Podfortenskou, Střeleckou, Rubešovou, parkem Stromovka, Maleckou a Topolskou. Dále po silnici do Topole, Vejvanovic a Dvakačovic na hranice okresu.

Celý úsek je veden po asfaltových silnicích, v Chrudimi místy po žulové dlažbě.
Délka značeného úseku trasy = 15 km

4112: Horní Bradlo – Křižanovice – Slatiňany – Chrudim – Sezemice

Trasa začíná na národní trase č.1 Praha- Brno. Prochází hřebenovými partiemi Železných hor, protíná údolí Chrudimky pod Křižanovicemi a kolem lesního komplexu Hůra vede k zámku ve Slatiňanech odkud pokračuje pobřežní cestou k mlýnu u Janderova.

U hřiště v Janderově začíná značený úsek stále po břehu Chrudimky až k sídlišti U Stadionu. Městem je trasa vedena ulicemi Na Ostrově a po cyklostezce k divadlu, Čs.partyzánů, Lázeňskou, Podfortenskou, Střeleckou, Rubešovou, parkem Stromovka, kde odbočí do Tovární a zahne k Májovu. Dostane se do Vestce a Tuněchod na hranici okresu. Okresem Pardubice pokračuje do Černé za Bory a Sezemic, kde se napojí na síť vyznačených tras v okolí Kunětické hory.

Úsek Slatiňany – Chrudim je veden převážně po písčité cestě, která vyžaduje úpravu povrchu a místy i rozšíření průjezdního profilu. Druhá část trasy má povrch asfaltový, ze žulových kostek, případně z betonových panelů.

Délka značeného úseku trasy = 13 km

4120: Čachnov – Svratka – Hlinsko – Včelákov – Zaječice – Kočí – Vysoká n.L.

Trasa prochází lesními komplexy mezi Čachnovem a Hlinskem. Pokračuje přes Včelákov a Miřetice do Zaječic k nádraží ČD.

Značený úsek vede od nádraží přes Zaječice, Libanice, Nabočany, Kočí, Topol a Úhřetice na hranici okresu. Dále trasa pokračuje mikroregionem Loučná až do Vysoké n.L., kde se napojuje na Polabskou cyklotrasu, umožňující spojení s Hradcem Králové.

Územím okresu je vedena tak, že umožňuje obyvatelům mikroregionu Chrudimsko další varianty volených vyjížďkových okruhů, zabezpečuje propojení Chrudimi s Hlinskem a zajímavé spojení s cyklotrasami v Hradeckých lesích.

Povrch trasy je asfaltový.
Délka značeného úseku trasy = 13 km

4177: Samařov – Smrkový Týnec – Škrovád – Kunčí – Kočí – Tuněchody

V Samařově se trasa napojuje na trasu 4119 Skuteč – Prachovice. Prochází obcemi Liboměřice a Licibořice na jižní okraj Smrkového Týnce. Zde odbočuje k hájovně a lesní komunikací vede ke Kochánovickým rybníkům. Pokračuje na Kochánovice, restauraci Monako, Škrovád, mlýn Skály, Kunčí, Orel, Tři Bubny, Kočí, Dolní Bezděkov, Vejvanovice, Úhřetice a Tuněchody, kde se napojí na trasu 4112.

Trasa nejprve umožňuje výhledy z hřebenů Železných hor, aby se vzápětí schovala do uklidňující hloubky lesů. Po krátké návštěvě údolí Chrudimky se kolem kostela sv.Jiří na Třech Bubnech a sv. Bartoloměje v Kočí pomalu dostává do polabské roviny.

Povrch trasy je asfaltový mimo krátkého písčitého úseku za Škrovádem.
Délka značeného úseku trasy = 25 km

4179: Slatiňany – Sobětuchy – Heřmanův Městec – Podhořany

Trasa odbočuje ve Slatiňanech u hřebčína z trasy 4112. Směřuje přes Říště a Podhůru do Sobětuch, kde končí značený úsek. Dále trasa pokračuje do lesů mezi Morašicemi, Heřmanovým Městcem a Podhořany.

Povrch trasy je asfaltový.
Délka značeného úseku trasy = 4 km

4181: Jeníkovice – Třibřichy – Markovice – Chrudim – Řestoky – Luže – N. Hrady

Trasa navazuje v Jeníkovicích na již vyznačenou trasu do Valů a Mělic. Vede přes Rozhovice do Chrudimi, aby dále umožnila propojení s kulturními památkami v Luži a posléze i přírodními zajímavostmi v okolí Nových Hradů. Tady se napojuje na trasy Svitavského okresu, vedené do Litomyšle a Poličky.

Značený úsek začíná v Třibřichách. Prochází Markovicemi a po stezce podél silnice č. 17 do Chrudimi. Městem je trasa vedena ulicemi Erbenova, Olbrachtova, Jiráskova, Alešova, U Vápenky, Škroupova, Havlíčkova, od kostela sv.Kateřiny po cyklostezce k divadlu, Čs.partyzánů, Široká, Štěpánkova, Resselovo nám., Břetislavova, Žižkovo nám. Novoměstská na výpadovku na Vysoké Mýto, z které vzápětí odbočuje po silničce ke Třem Bubnům a do Řestok.

Celý úsek je veden po asfaltových silnicích, v Chrudimi místy po žulové dlažbě.
Délka značeného úseku trasy = 17 km

4185: Chrudim – Říště – Hůra – Pohled

Typicky odpočinková trasa vedená lesními partiemi na Hůře. Značený úsek začíná u kostela sv.Kateřiny a je veden po cyklostezce do ulice Na Ostrově. Zabočí do ulice Obce Ležáků a přes železniční přejezd na silnici směr Seč. Na křižovatce Podhůra odbočí vlevo do Říště a lesní silničkou na Hůru.

Značený úsek končí u Kochánovických rybníků. Trasa pokračuje přes Deblov do Pohledu, kde se napojí na trasu 4111.

Celý úsek je veden po asfaltových silnicích, pouze některé lesní úseky tvoří zpevněné cesty.
Délka značeného úseku trasy = 7 km

4194: Slatiňany – Kočí – Hrochův Týnec – Pěšice

Trasa umožňuje přímé propojení Hrochova Týnce se Slatiňany a při využití trasy 4181 i s Chrudimí. Současně přibližuje síť značených tras i k nádraží ve Slatiňanech. Začíná na rozcestí cyklotras 4112 a 4113 u Modely, přes lávku na Staré náměstí a novým průchodem do Nádražní ulice. Za klášterem zahne do Švermovy ulice a přes železniční přejezd vede do Vlčnova a Kočí. Pokračování do Hrochova Týnce a dále do Pěšic je již vyznačeno.

Povrch trasy je asfaltový.
Délka značeného úseku trasy = 7 km