Po stopách Keltů

Hlavní stránka » Po stopách Keltů

Kombinovaný turisticko poznávací program v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Chcete se projít po místech, kudy kráčela historie? Pěší, cyklo výlety či výlety na koních malebnou krajinou Železných hor Vás provedou keltským oppidem i po místech spojených s kulturou Keltů. Prohlídka Keltské expozice v Nasavrkách stojí jistě za Vaši návštěvu.

1. den

odpolední příjezd do Nasavrk, ubytování
procházka Nasavrkami a přírodní památkou Kaštanka – sad jedlých kaštanů

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den

2. den (22.2 km)

celodenní výlet
pěší: dopoledne - v přírodě Keltskou stezkou Železnými horami (stezka, přírodní rezervace Krkanka, údolí řeky Chrudimky, areál keltského oppida v Hradišti u Nasavrk, rozhledna Boika), odpoledne – Obořice – prohlídka ekofarmy, vyjížďka na koních, možnost jezdeckého výcviku (alternativně lesní obora Slavice – červenec a srpen, program Indiánskou stezkou – červen)
cyklo: cyklookruh v mikroregionu CŽH (Nasavrky, bukojedlový prales Polom, památná lípa v Lipce, zřícenina hradu Oheb, v létě možnost koupání na přehradě Seč, rozhledna Boika, Keltské oppidum v Hradišti, Nasavrky)
autobusem, autem - bukojedlový prales Polom, památná lípa v Lipce, tisíciletá lípa v Klokočově, zřícenina hradu Oheb, v létě možnost koupání na přehradě Seč, rozhledna Boika, Keltské oppidum v Hradišti, alternativně Slatiňany – zámek, hřebčín, Kočičí hrádek, lesní stezka Podhůra, skanzen Veselý kopec, údolí řeky Doubravy, židovské památky v Heřmanově Městci a rozhledna Barborka
na koních – z Kovářova možnost 4 okružních tras po přírodně zajímavých místech Železných hor

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den


Alternativy

3. den (24 km)

dopoledne - zámek Nasavrky - dopolední návštěva expozice „Po stopách Keltů“ s možností vyzkoušení rukodělných činností - práce se slámou, keramickými materiály... (zajišťuje o.s.Boii). Zájemci si mohou vyplnit keltský testík. Zámecká výstavní síň – prohlídka výstavy dle termínu konání např. Nasavrcká Paleta.
odpoledne – prohlídka výstavní haly s včelařskou expozicí, možnost nákupu včelařských výrobků, alternativně autem + pěšky Lesní naučná stezka Lichnice – Kaňkovy hory a prohlídka zříceniny hradu Lichnice (prohlídka s průvodcem) nebo cyklovýlet částí naučné Geologické cyklostezky Magma, event. návštěva Chrudimi s Muzeem loutkářských kultur a Okresním muzeem.

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den


Alternativy

4. den

Hurá na túru“ – celodenní putování krajinou zaměřené na poznání funkce přírody a utváření sídel a lidových staveb v proměnách času pod vedením pracovníků CHKO ŽH,
odjezd