Na kole úpatím Českomoravské vrchoviny

Hlavní stránka » Na kole úpatím Českomoravské vrchoviny

Program nabízí příjemně strávený prodloužený víkend v malém městě v jihovýchodní části Chrudimska. Zvlněná krajina poskytuje příhodné podmínky pro pěší i cykloturistiku. Zejména na jaře a na podzim budete mít možnost strávit ty nejkouzelnější chvíle ve skrytých zákoutích, malebných vesničkách i stinných lesích. Příjemné vzpomínky ve Vás zanechá romantická zřícenina hradu Košumberk a hrad Rychmburk... celý popis

Program nabízí příjemně strávený prodloužený víkend v malém městě v jihovýchodní části Chrudimska. Zvlněná krajina poskytuje příhodné podmínky pro pěší i cykloturistiku. Zejména na jaře a na podzim budete mít možnost strávit ty nejkouzelnější chvíle ve skrytých zákoutích, malebných vesničkách i stinných lesích. Příjemné vzpomínky ve Vás zanechá romantická zřícenina hradu Košumberk a hrad Rychmburk, nebo procházka po okolí zatopených lomů nedaleko Skutče. Okouzlit se necháte barokní bohatostí poutního kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku a kaplí svaté Anny v údolí svatoanenského potoka. Kromě vyhlídkového letu, který Vám nabídne pohled na krajinu z ptačí perspektivy, můžete náš kraj obdivovat i z rozhledny Borůvka.

1. den

Příjezd do Skutče, ubytování, poznávací let nad Skutečskem (po předchozí domluvě, Aeroklub Skuteč).

Tipy pro zpestření programu:
Muzeum obuvi a kamene je unikátní expozice Městského muzea ve Skutči, která mapuje rozvoj místních tradičních řemesel od jejich počátků až do průmyslové éry. Kvalitní obuv, stejně tak jako prvotřídní dlažba se odsud vyvážely daleko za hranice, a to nejen do evropských zemí. V obuvnické expozici vás překvapí desítky zajímavých modelů, původní ševcovská světnička, staré, technicky i designově přitažlivé stroje, ale také největší ručně šitá polobotka v ČR. Expozice kamenictví vás vtáhne do zajímavé historie těžby a zpracování žuly a opuky, ve venkovní části se ocitnete přímo v lomu, který je plný strojů a zařízení potřebných k přepravě a zpracování vytěženého kamene – jeřáb, lanovka, polní drážka, štípačka, třídička stěrku aj., některé z nich si můžete i sami vyzkoušet.

Žulová stezka Horkami – západně od Skutče se rozkládá žulové návrší odedávna zvané Horky. V minulosti zde probíhala rozsáhlá těžba v desítkách větších i menších lomů, necelých 5 km dlouhá okružní stezka vás k několika opuštěným dílům zavede. V letních měsících můžete využít přírodního koupání (průvodce po doporučené trase získáte zdarma v Turistickém informačním centru Skuteč; při chůzi po stezce a zvláště v okolí lomů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, totéž se týká i koupání v zatopených lomech).

Potápěčské základny lomu Leštinka (po předchozí domluvě možnost potápění).

Letní koupaliště Skuteč.

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den

  • Sportovní zařízení. Skuteč [1] - Letiště 965, Skuteč , telefon: 777751516

Alternativy

2. den (22 km)

Celodenní cyklistický výlet do okolí: Skuteč - Luže (prohlídka zříceniny hradu Košumberk a barokního kostela na Chlumku, možnost oběda) - Bělá - Nová Ves - prohlídka kaple sv. Anny - Přibylov - Skutíčko - Skuteč.

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den

3. den (21 km)

Celodenní cyklistický výlet do okolí: Skuteč - Žďárec u Skutče - Předhradí - hrad Rychmburk - Hněvětice - Perálec - Zderaz, možnost oběda - Hluboká - rozhledna Borůvka - Hněvětice.

Tipy pro zpestření programu:
Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky se rozkládá podél dvou jmenovaných říček na katastrálních územích Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly, Lhota u Skutče, Předhradí, Hněvětice a Miřetín o celkové rozloze 510,63 hektarů; součástí přírodního parku je též několik lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty, mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živočichů patří například lilie zlatohlavá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čolek velký, ledňáček říční, čáp černý a další.

Šilinkův důl je turisticky oblíbená trasa přírodním parkem Údolí řeky Krounky a Novohradky; v obci Kutřín (místní část obce Perálec) se vydáte po červené turistické značce do Šilinkova dolu. Značka kopíruje tok kamenité řeky Krounky olemovaný pískovcovými skalami s několika hlubšími tůněmi vhodnými k osvěžení, k vidění je tu také velké množství žab i vzácný mlok skvrnitý. Trasa vede nad lesní hospůdkou Šilinkův důl na opačné straně řeky, se kterou ji spojuje dřevěný mostek. Dva úseky cesty po skalních útesech nad Krounkou jsou vybaveny žebříky s řetězy, s trochou nadsázky je tato část terénu v Šilinkově dole nazývaná „nultá česká ferata“, jedná se však o lehkou jištěnou trasu, která je určena i pro rodiny s dětmi. Terén je obtížnější pouze za deštivého počasí, kdy to na mokrých skalách klouže. Romantickým údolím dojdete kolem bývalého mlýna až k obci Předhradí; trasa je dlouhá cca 4 km.

Navštívené atraktivity a zahrnuté služby pro tento den

  • trasa. Na kole úpatím Českomoravské vrchoviny - 3. den (cyklotrasa, 21 km) gpx
    informace o nadmořské výšce: začátek - 407 m, konec - 447 m, nastoupáno - 299 m, sestoupáno - 264 m, minimální - 388 m, maximální - 496 m
  • Turistická atraktivita. Rychmburk - hrad a domov pro duševně nemocné [4] - Předhradí 17, telefon: 469350438
  • Turistická atraktivita. [5] - Hluboká, telefon: 469319413